Interaction of phospholipid vesicles with rat hepatocytes. An in vitro study.

Onderzoeksoutput

70 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het onderzoek in dit proefschrift beschreven, handelt over de interactie tussen de fosfolipide blaasjes (“vesicles”) met rattenlever cellen (hepatocyten) in vitro. Fofolipide vesicles (“liposomen”) worden spontaal gevormd wanneer fofolipiden worden gedispergeerd in water. De zon ontstane structuren bestaan uit een of meer lagen van ider twee moleculen dikte (biomolucaire laag), en omsluiten waterige ruimtes waarin wateroplosbare componenten kunnen worden ingesloten (Fig. 1 hoofdstuk 1). Deze eigenschap van liposomen heeft de aanzet gegeven tot onderzoek naar hun mogelijke therapeutische toepassing als drager (“carrier”) van bijv. enzymen voor enzymsubtitutie-therapie bij erfelijke enzymdeficienties. Intraveneuze toediening van op deze wijze verpakte enzymen zou o.a. immunologische racties en inactivering van het enzym kunnen voorkomen. Ook zou, door het vesicle-oppervlak specifiek herkenbare stucturen te voorzien de mogelijkheid geopend kunne worden stoffen “af te leveren” op specifieke plaatsen in het lichaam waar dat gewenst is. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Scherphof, Gerrit, Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 1980

Citeer dit