INTERACTION OF TABLET DISINTEGRANTS AND MAGNESIUM STEARATE DURING MIXING .2. EFFECT ON DISSOLUTION RATE

C F LERK, G K BOLHUIS, AJ SMALLENBROEK, K ZUURMAN

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  37 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)282-286
  Aantal pagina's5
  TijdschriftPharmaceutica acta helvetiae
  Volume57
  Nummer van het tijdschrift10-1
  StatusPublished - 1982

  Citeer dit