Interactions between plant odours and pheromone reception in small ermine moths (Lepidoptera: Yponomeutidae)

J.N.C. van der Pers*, G. Thomas, C.J. den Otter

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  45 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)367-371
  Aantal pagina's5
  TijdschriftChemical senses
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit