Interactions between QT-interval prolonging drugs

P.N.J. Langendijk, E.N. Van Roon, M.L. De Bruin, M. Le Comte

OnderzoeksoutputProfessional

1 Citaat (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrageInteractions between QT-interval prolonging drugs
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)258
Aantal pagina's1
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume141
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 24-feb.-2006
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • drug information
  • drug safety
  • electrocardiogram
  • letter
  • patient counseling
  • patient monitoring
  • QT prolongation
  • risk factor

Citeer dit