INTERACTIONS OF PHOSPHOLIPID-VESICLES WITH RAT HEPATOCYTES INVITRO - INFLUENCE OF VESICLE-INCORPORATED GLYCOLIPIDS

D HOEKSTRA, R TOMASINI, G SCHERPHOF

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)336-346
Aantal pagina's11
TijdschriftBiochimica et biophysica acta
Volume603
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1980

Citeer dit