Interactivity perceptions and online newspaper preference

T.L.J. Broekhuizen, A.O.I. Hoffmann

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)29 - 43
TijdschriftJournal of Interactive Advertising
Volume12
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2012

Citeer dit