Interarm blood pressure difference and vascular disease

Patrick C. A. J. Vroomen*, M.J.H. Aries

*Corresponding author voor dit werk

  Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)24-24
  Aantal pagina's1
  TijdschriftLANCET
  Volume380
  Nummer van het tijdschrift9836
  StatusPublished - 7-jul.-2012

  Citeer dit