Interdisciplinary research: What, why and how

JJ ten Bosch*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1-2
  Aantal pagina's2
  TijdschriftCARIES RESEARCH
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2001

  Citeer dit