INTERFERENCE IN THE PROPOSED SELECTED METHOD FOR DETERMINATION OF THEOPHYLLINE BY LIQUID-CHROMATOGRAPHY

JHG JONKMAN*, RA DEZEEUW, R SCHOENMAKER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1987-1988
Aantal pagina's2
TijdschriftClinical Chemistry
Volume28
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 1982

Citeer dit