Interleukin-1 receptor-like 1 polymorphisms are associated with serum IL1RL1-a, eosinophils, and asthma in childhood

Olga E. M. Savenije, Marjan Kerkhof, Naomi E. Reijmerink, Bert Brunekreef, Johan C. de Jongste, Henriette A. Smit, Alet H. Wijga, Dirkje S. Postma, Gerard H. Koppelman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

50 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten