INTERMED: A tool for controlling for confounding variables and designing multimodal treatment

FJ Huyse*, P de Jonge, JS Lyons, FC Stiefel, JPJ Slaets

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)401-402
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Psychosomatic Research
Volume46
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - apr.-1999

Citeer dit