INTERMEDIATE FILAMENT FORMATION BY HYBRID PROTEINS CODED FOR BY VIMENTIN-DESMIN HYBRID GENES

R. van den Heuvel, G. van Eijs, F. Ramaekers, W. Quax, H. Bloemendal

OnderzoeksoutputAcademic

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)A559-A559
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Cell Biology
Volume103
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - nov-1986
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit