INTERMEDIATE-NEGATIVE-VELOCITY GAS AROUND L=238DEGREES, B= + 75DEGREES

[No Value] WESSELIU.PR

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)35-39
Aantal pagina's5
TijdschriftAstronomy & astrophysics
Volume24
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1973

Citeer dit