INTERNAL ENERGY EFFECTS ON MASS-SPECTRAL FRAGMENTATIONS OF SOME PHOSPHORUS HETEROCYCLES

WD WERINGA, [No Value] GRANOTH

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)459-461
Aantal pagina's3
TijdschriftOrganic mass spectrometry
Volume7
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1973

Citeer dit