Internationaal natuurbeschermingsrecht: inspiratie voor de nationale wetgever? Een onderzoek naar de verhouding tussen natuurbeschermingsverdragen en de Flora en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet

C. J. Bastmeijer, M. K. de Bruin, J. M. Verschuuren

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Plaats van productieTilburg
UitgeverijCentrum voor wetgevingsvraagstukken UvT
Aantal pagina's57
StatusPublished - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit