International acquisitions by Indian firms: Implications for research on emerging multinationals

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)11-26
TijdschriftIndian Journal of Industrial Relations
Volume45
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2009

Citeer dit