International Framework Agreements versus Labour Rights included in Trade Agreements: models for the empowerment of trade unions?

G.C. van Roozendaal, H.H. Voogsgeerd

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)319 - 351
  TijdschriftEconomic and Environmental Studies
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit