Schets van het internationaal gezondheidsrecht

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageInternational health law
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)513-526
Aantal pagina's13
TijdschriftTijdschrift voor Gezondheidsrecht
Volume40
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - dec-2016

Citeer dit