Case note: ECLI:EU:C:2020:569

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Dit arrest is in twee opzichten belangrijk. Ten eerste maakt het Hof duidelijk dat een notaris in het kader van een internationale nalatenschap bevoegd is tot het afgeven van een nationale verklaring van erfrecht, ook al is hij niet bevoegd is tot het afgeven van een Europese Erfrechtverklaring. Daarmee komt het Hof tegemoet aan de stevige kritiek uit de wetenschap en de notariële praktijk op het arrest Oberle. Hoewel notarissen vanzelfsprekend ook bij het afgeven van een nationale verklaring van erfrecht de conflictregels van de verordening zullen moeten toepassen, is de onderhavige uitspraak een zegen voor de internationale boedelafwikkelingspraktijk. Ten tweede laat het Hof zien hoe de zogenaamde fictieve rechtskeuze van artikel 83 lid 4 in de praktijk kan worden toegepast.
Vertaalde titel van de bijdrageInternational inheritance and certificates of inheritance law. The European Certificate of Succession and the national certificate of inheritance go hand-in-hand: ECJ 16 July 2020, C 80/19, ECLI:EU:C:2020:569
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)447-452
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands Internationaal Privaatrecht
Volume36
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 15-okt-2020

Rechtszaken

TitelInternationale nalatenschap en verklaringen van erfrecht. De Europese erfrechtverklaring en de nationale verklaring van erfrecht gaan hand in hand
Gerechtelijke instantieHof van Justitie Europese Unie
Datum uitspraak16/07/2020
ECLI IDECLI:EU:C:2020:569

Citeer dit