INTERNATIONAL-LAW AND THE RIGHT TO POSSESS ARMS

B. Roling*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)20-24
Aantal pagina's5
TijdschriftUnesco courier
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 1980

Citeer dit