International Network for Economic Methodology

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)75-76
  TijdschriftThe Reasoner
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift10
  StatusPublished - okt.-2017

  Citeer dit