International place branding yearbook 2010: Place branding in the new age of innovation

G. J. Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)484-485
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTourism Management
  Volume33
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - apr-2012

  Citeer dit