INTERNATIONAL-POLICY COORDINATION AND EUROPEAN WAGE RIGIDITY

H GARRETSEN*, R LENSINK

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)76-90
Aantal pagina's15
TijdschriftDe Economist
Volume137
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1989

Citeer dit