Internationale boedelafwikkeling: over het toepasselijke recht op de afwikkeling van nalatenschappen

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Het onderhavige onderzoek is een onderzoek naar het toepasselijke recht op de afwikkeling van nalatenschappen. De afwikkeling is, na de vererving en de vermogensovergang, de derde fase van de erfopvolging. De vererving bepaalt wie voor welk deel erfgenaam wordt, de vermogensovergang ziet op de wijze waarop het vermogen van de erflater overgaat op diens erfgenamen en de afwikkeling dient er ten slotte toe de erfgenamen te laten krijgen wat hun toekomt. De fase van de afwikkeling kan weer worden onderverdeeld in de vereffening en de verdeling van de nalatenschap.
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • ten Wolde, Mathijs, Supervisor
Datum van toekenning28-feb.-2008
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789013049473
StatusPublished - 2008

Keywords

  • Rechtsvergelijking (vorm)
  • Collisie van rechtsregels, Erfrecht, Europees recht
  • Proefschriften (vorm)
  • Frankrijk
  • Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniĆ« en Noord-Ierland
  • Duitsland
  • Nederland
  • erfrecht

Citeer dit