Internationale boedelafwikkeling volgens de regels van de Erfrechtverordening: Vereffening, verdeling en Näherberechtigung vanaf 17/8/2015

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)593-599
Aantal pagina's7
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume7024
StatusPublished - 2014

Citeer dit