Internationale democratiebevordering: een goede zaak? Recensie van: André Gerrits, Democratie door interventie. De nieuwe White Man's Burden? Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006

  OnderzoeksoutputProfessional

  122 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Democratie door interventie. De nieuwe White Man’s Burden?, André Gerrits
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)275-276
  Aantal pagina's2
  TijdschriftInternationale Spectator
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - mei-2007

  Citeer dit