Internationale estate planning en de Verordening Huwelijksvermogensstelsels 2016

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer32
Pagina's (van-tot)5-11
Aantal pagina's7
TijdschriftCiviel en fiscaal tijdschrift vermogen (FTV)
Volume17
Nummer van het tijdschrift7-8
StatusPublished - 2016

Citeer dit