Internationale testamenten en het Haags Testamentsvormenverdrag 1961: Beoordeling van de formele geldigheid van testamentaire beschikkingen in Nederland, nu en in de toekomst

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)93-100
  Aantal pagina's8
  TijdschriftTijdschrift Erfrecht
  Volume6
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit