Internationalisatie van MKB-bedrijven: Een autonoom of een coöperatief proces?

Maryse Brand, Gerda Gemser, Arndt Sorge

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)174-183
Aantal pagina's10
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume79
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2005

Citeer dit