Internet: de derde "industriële" revolutie?

E.R. Werring, O. Couwenberg

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)170-179
Aantal pagina's10
TijdschriftTijdschrift voor Bedrijfsadministratie
Volume1243
StatusPublished - 2001

Citeer dit