Interplay of host genetics and gut microbiota underlying the onset and clinical presentation of inflammatory bowel disease

Floris Imhann, Arnau Vich Vila, Marc Jan Bonder, Jingyuan Fu, Dirk Gevers, Marijn C. Visschedijk, Lieke M. Spekhorst, Rudi Alberts, Lude Franke, Hendrik M. van Dullemen, Rinze W. F. Ter Steege, Curtis Huttenhower, Gerard Dijkstra, Ramnik J. Xavier, Eleonora A. M. Festen, Cisca Wijmenga, Alexandra Zhernakova, Rinse K. Weersma*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

517 Citaten (Scopus)
586 Downloads (Pure)

Zoekresultaten