INTERPOSITION OF THE TENDON OF THE LONG HEAD OF BICEPS IN FRACTURE SEPARATION OF THE PROXIMAL HUMERAL EPIPHYSIS

JD VISSER*, M RIETBERG

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)12-15
  Aantal pagina's4
  TijdschriftNetherlands Journal of Surgery
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit