Interpreting the RAPIDO trial: factors to consider Reply

Renu R Bahadoer, Esmée A Dijkstra, Boudewijn van Etten, Corrie A M Marijnen, Hein Putter, Elma Meershoek-Klein Kranenbarg, Per J Nilsson, Bengt Glimelius, Cornelis J H van de Velde, Geke A P Hospers*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E90-E91
Aantal pagina's2
TijdschriftLancet Oncology
Volume22
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt-2021

Citeer dit