Interprofessionele samenwerking tussen tandarts en mondhygiënist in de mondzorgpraktijk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Samenvatting

  De internationale belangstelling voor interprofessionele samenwerking is groot. Vanuit wetenschappelijk onderzoek zijn er aanwijzingen dat interprofessionele samenwerking te verkiezen is boven de meer conventionele multiprofessionele manier van samenwerken. Interprofessionele samenwerking tussen tandartsen en mondhygiënisten sluit aan op het beleid met betrekking tot taakherschikking tussen deze beroepsgroepen. In het geval van taakherschikking worden taken c.q. diagnostiek en/of behandelingen over verschillende beroepsgroepen verdeeld. Interprofessionele samenwerking is echter een van de stijlen van samenwerken. Alvorens het onderscheid tussen verschillende stijlen van samenwerken te kunnen maken, is het van belang na te gaan wat samenwerking nu eigenlijk is.
  Originele taal-2Dutch
  TitelHet tandheelkundig jaar 2015
  RedacteurenJ.K.M. Aps, H.S. Brand, M. De Bruyne, R.J.J. van Es, R. Jacobs, A. Vissink
  UitgeverijBohn, Stafleu, Van Loghum
  Pagina's129-139
  Aantal pagina's11
  ISBN van geprinte versie9789036806886
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit