Knooppunt Waddenzee

Rob Buiter, Laura Govers, Theunis Piersma, Metawad team

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

In het project Metawad hebben onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en de Rijksuniversiteit Groningen vijf compleet verschillende trekvogels van de Waddenzee onderzocht: de kanoet, de drieteenstrandloper, de rosse grutto, de rotgans en de lepelaar. Ze bekeken de vogels niet als ‘bewoners’ van die Waddenzee, maar als gebruikers van een veel groter systeem waar het wad een belangrijk onderdeel van is: het ‘metawad’.

Knooppunt Waddenzee biedt een kleurrijk pallet van portretten van de wetenschappers, die ploeterend met palen en hekwerk achterop hun fiets over de kwelder trekken, of uren achtereen in weer en wind – of juist bakkend onder de Afrikaanse zon – naar vogels met kleurringen aan hun pootjes staan te zoeken. Het biedt ook portretten van de vijf onderzochte vogelsoorten. Wat weten we van deze dieren? En vooral: hoe kunnen overheden of natuurbeheerders hun voordeel doen met deze wetenschap?
Vertaalde titel van de bijdrageIntersection Wadden Sea
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGorredijk
UitgeverijUtjouwerij Bornmeer
Aantal pagina's144
ISBN van geprinte versie978-90-5615-378-6
StatusPublished - jun-2016

Citeer dit