INTERSPECIES HYDROGEN TRANSFER IN COCULTURES OF METHANOL-UTILIZING ACIDOGENS AND SULFATE-REDUCING OR METHANOGENIC BACTERIA

JHFG HEIJTHUIJSEN, TA HANSEN

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)57-64
  Aantal pagina's8
  TijdschriftFEMS Microbial Ecology
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - mei-1986

  Citeer dit