Interstate Relations in Classical Greece. Morality and Power

Edward Ch. L. van der Vliet*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)693-695
Aantal pagina's3
TijdschriftMnemosyne
Volume62
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2009

Citeer dit