Interstatelijkhied; de aard en de intensiteit van de grensoverschrijdende element in de rechtspraak van het hof van justitie van de eg met betrekking tot de vier vrijheden.

Onderzoeksoutput

138 Downloads (Pure)

Samenvatting

The object of this study is the importance of the so-called 'cross-border element' in the case law of the EC Court of Justice in Luxernbourg conceming free movement. The fundamental freedoms of the EC Treaty are free movement of goods, persons, services and capita. Zie: Summary
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Gormley, Laurence, Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 2000

Keywords

  • Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
  • van personen, Vrij verkeer van diensten
  • Proefschriften (vorm) ;
  • Gemeenschappen, Vrij verkeer van kapitaal, Vrij verkeer van
  • Rechtspraak, Hof van Justitie van de Europese
  • EU-landen
  • mededingingsrecht

Citeer dit