Intersubjectiviteit en normativiteit volgens Jan Patočka

Casper Evink

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageIntersubjectivity and normativity in Jan Patočka
Originele taal-2Dutch
TitelFenomenologie als houding
SubtitelBijdragen aan een fenomenologische wijsbegeerte
RedacteurenChris Bremmers, Gert-Jan van der Heiden, Peter Reynaert
Plaats van productieBrussel
UitgeverijVUBPress
Pagina's201-216
Aantal pagina's16
ISBN van geprinte versie978-90-5718-706-3
StatusPublished - 2018

Citeer dit