Intersubjectivity Effects of the High-Quality Communication Intervention in People with Deafblindness

Saskia Damen, Marleen J. Janssen, Wied A.J.J.M. Ruijssenaars, Carlo Schuengel

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
34 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)191-201
Aantal pagina's11
TijdschriftJournal of Deaf Studies and Deaf Education
Volume20
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit