Intertwined development of ADHD symptoms and physical conditions

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)817-819
Aantal pagina's3
TijdschriftLancet child & adolescent health
Volume7
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - dec.-2023

Citeer dit