Interventions for Reading Difficulties in Homonymous Hemianopia: A Systematic Review Protocol

Sarah Tol*, Gera Haan, de, Josephien L. Jansen, Joost Heutink

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Mijlpalentype toekennenSystematic Review Protocol
UitgeverProspero
StatusPublished - 16-jul.-2020

Citeer dit