Interventions for treating obesity in children

Hiltje Oude Luttikhuis*, Louise Baur, Hanneke Jansen, Vanessa A. Shrewsbury, Claire O'Malley, Ronald P. Stolk, Carolyn D. Summerbell

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Artikelnummer001872
Aantal pagina's4
TijdschriftCochrane Database of Systematic Reviews
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 7-mrt-2019

Citeer dit