Interview-Based Ratings of Somatic and Cognitive Symptoms of Depression and Their Impact on Cardiovascular Prognosis

Petra W. Hoen*, Henk Jan Conradi, Johan Denollet, Elisabeth J. Martens, Peter de Jonge

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)319-320
Aantal pagina's2
TijdschriftPsychotherapy and psychosomatics
Volume79
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2010

Citeer dit