Interviews met pleegouders: Bronstudie 5 bij het Sectorrapport 'Geweld in de pleegzorg 1945 - heden'

Hans Grietens, Daniëlle Zevulun, Tessa Piersma, Mijntje ten Brummelaar

OnderzoeksoutputProfessional

320 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Opdrachtgevend orgaanCommissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg
StatusPublished - 2019

Citeer dit