Intestinal function in cholestasis and essential fatty acid deficiency

E.L. Los

Onderzoeksoutput

1897 Downloads (Pure)

Samenvatting

Cholestatische leverziekten worden gekarakteriseerd door verminderd galtransport van de lever naar het darmlumen. Fysiologische gevolgen hiervan zijn de accumulatie van galzouten en andere galcomponenten in bloed, lever en andere organen, en verminderde beschikbaarheid van galzouten in het darmlumen. Cholestatische leverziekten zijn dan ook vaak geassocieerd met leverschade, vetmalabsorptie, jeuk en geelzucht. Kinderen met een cholestatische leverziekte ontwikkelen vaak het zogenaamde “failure to thrive”; gestoorde groei en deficiënties van belangrijke voedingsstoffen, inclusief vet-oplosbare vitamines en essentiële vetzuren (EFA). In dit proefschrift wordt het effect beschreven van cholestase en EFA-deficiëntie op het functioneren van de darm, met name de splitsing en absorptie van vetten en koolhydraten. De splitsing van sucrose en absorptie van glucose bleken onveranderd in cholestatische ratten. In vitro onderzoek in darmcellen toonde aan dat cholestatische condities wel de splitsingscapaciteit van koolhydraten (sucrase) kunnen verlagen, maar dat het grootste deel van de darm hiertegen beschermd lijkt. De bescherming van darmcellen tegen cholestase in vivo wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat absorptie van nutriënten (jejunum) en absorptie van galzouten (terminale ileum) in verschillende delen van de dunne darm plaatsvinden. EFA-deficiëntie in muizen verlaagt de splitsing van het koolhydraat lactose sterk, zonder dat het de absorptie van glucose beïnvloedt. Op grond van deze bevindingen lijkt cholestase in combinatie met EFA-deficiëntie een duidelijk negatieve invloed uit te oefenen op het functioneren van de darm. Deze informatie stelt in staat om rationele voedingsaanpassingen te maken om de voedingsstatus en daarmee de prognose van cholestatische patiënten te verbeteren.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Kuipers, Folkert, Supervisor
  • Verkade, Henkjan, Supervisor
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036732147, 9789036732130
StatusPublished - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intestinal function in cholestasis and essential fatty acid deficiency'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit