Intestinal nuclear receptor signaling in cystic fibrosis

Marcela Doktorova

  Onderzoeksoutput

  603 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Cystische fibrose (CF) is een complexe ziekte waarin de functionaliteit van het gastro-intestinale systeem, samen met het respiratoire systeem, een cruciale rol speelt in de prognose van de patiënt. De pathogenese van verschillende gastro-intestinale manifestaties van CF, zoals bacteriële overgroei in de dunne darm, dysbiose en een verhoogde fecale galzuur (GZ) uitscheiding, is nog niet volledig opgehelderd. Voor dit proefschrift was het doel om meer inzicht te krijgen in de pathofysiologie van de gastro-intestinale manifestaties van CF en op deze manier mogelijk ook nieuwe doelwitten voor therapie te ontdekken. Specifiek hebben wij ons gericht op signaaltransductie via intestinale nucleaire receptoren in CF, aangezien het bekend is dat deze ligand geactiveerde nucleaire receptoren belangrijke regulatoren zijn van het metabolisme. In hoofdstuk 2 evalueren we de functie van PPARδ in de darm aangezien er aanwijzingen zijn dat PPARδ een belangrijke rol speelt in CF gerelateerde bacteriële dysbiose. Verder onderzoeken we in hoofdstuk 3-5 de problemen van het GZ metabolisme bij CF en de rol van FXR signaaltransductie hierin. In hoofdstuk 6 wordt de rol van de enterohepatische kringloop van GZ in andere intestinale processen in meer detail bekeken. Concluderend, de studies beschreven in dit proefschrift laten zien dat de darm een belangrijk doelwit is voor behandelingen, zowel met betrekking tot CF als andere ziekten zoals hypercholesterolemie. We speculeren dat met name niet-absorbeerbare medicijnen aantrekkelijk zijn om dat ze lokaal in de darm activiteit kunnen uitoefenen met geringe systemische toxiciteit. We denken dat synthetische of natuurlijke liganden voor intestinale nucleaire receptoren grote potentie hebben om uit te groeien als effectieve behandelingen voor CF en het metabool syndroom.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Verkade, Henkjan, Supervisor
  • Jonker, Hans, Supervisor
  Datum van toekenning1-nov.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-6299-689-2
  StatusPublished - 2017

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Intestinal nuclear receptor signaling in cystic fibrosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit