Into a new decade

Marc Brysbaert*, Zsuzsa Bakk, Erin M. Buchanan, Denis Drieghe, Andreas Frey, Eunsook Kim, Victor Kuperman, Christopher R. Madan, Marco Marelli, Sebastiaan Mathôt, Dubravka Svetina Valdivia, Melvin Yap

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
13 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-3
Aantal pagina's3
TijdschriftBehavior Research Methods
Volume53
Vroegere onlinedatum19-okt-2020
DOI's
StatusPublished - feb-2021

Citeer dit