Intoxication by ingestion of castor beans: Case report

Pim de Haan, L.M. Reidinga-Saenen, J.A. Korporaal-Heijman

OnderzoeksoutputProfessional

1 Citaat (Scopus)
288 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)20-22
Aantal pagina's3
TijdschriftNetherlands Journal of Critical Care
Volume24
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - mrt.-2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit