Intra-and inter-observer variability of point of care ultrasound measurements to evaluate hemodynamic parameters in healthy volunteers

Deborah Blanca*, Esther C Schwarz, Tycho Joan Olgers, Ewoud Ter Avest, Nasim Azizi, Hjalmar R Bouma, Jan Cornelis Ter Maaten

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
36 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intra-and inter-observer variability of point of care ultrasound measurements to evaluate hemodynamic parameters in healthy volunteers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Nursing and Health Professions

Medicine and Dentistry